Belysningsobjekt i olika storlekar med fotografier eller teckningar.
Material: metall, glas, plast samt belysning.

En gammal idé som jag tog fram och realiserade under 2015 var mitt projekt ”ljuslåda” där jag arbetar tredimensionellt med en kombination av ljus, bild och ljud. Under 2017 har ljuslådan vidareutvecklats utan ljud, ljuset har förfinats och motiven är illustrationer, målningar eller fotografier.