Eva Ax Riise har ett abstrakt formspråk där färgerna i oljemålningarna är valda så att de binds ihop i en ljusrymd och stämningen byggs med subtila nyans- och temperaturskillnader. Format på målningarna ovan är 40 x 50 cm.