Jag målar med olja och tempera. Tillsammans. Först tempera och sedan flera lager av olja.